Biografi

Eero Järnefelt 1863–1937

[huge_it_gallery id=”2 ”]

 Fotografier: KKA/EJA


Biografiska uppgifter

Grundar på Leena Ahtola-Moorhouses artikel, Eero Järnefelt 1863–1937: Biografiska uppgifter.  Utgivna av Heikki Malme (red.) i Eero Järnefelt 1863–1937, Helsingfors 2001: Finlands nationalgalleri / Joensuu konstmuseum

1863

Eero Järnefelt föddes den 8 november i Viborg som det tredje av nio syskon.  Fadern, general August Alexander Järnefelt (1833–1896), som studerat militärtopografi i Ryssland, hörde till den finländska adelssläkten Järnefelt.   Modern, Elisabeth Konstantinova Clodt von Jürgensburg (1839–1929), kom från en konstnärligt begåvad baltisk adelsläkt i St. Petersburg.  Hon var finsksinnad och blev ett viktigt stöd för den finska litteraturen och en inspiration för bl.a. Juhani Aho och sina egna söner. Hennes far, general Konstantin Karlovitj Clodt var en skicklig träsnidare, farbrodern Pjotr Karlovitj Clodt sin tids främste ryske skulptör och dennes son var genrebildsmålaren Michail Petrovitj Clodt.  Elisabeths bror, Michail Konstantinovitj Clodt blev en berömd landskapsmålare och professor vid konstakademin i St. Petersburg.

18631–1870

Barndomen i Viborg, somrarna i Hapenensaari nära Uuras.

1870–1880

Familjen flyttade till Helsingfors, och barnen sattes i finsk skola.

Studerade vid Finska Konstföreningens ritskola vårterminerna 1874 och 1878.  Det senare året studerade tre av pojkarna Järnefelt vid skolan – Kasper, Arvid och Eero.  Lärare var Fredrik Ahlstedt och Hj. Munsterhjelm.

1881

Tog studenten.  Frivillig militärtjänst i Nylands bataljon i Helsingfors.  Under höstterminen studier vid Helsingfors universtitets historisk-filologiska avdelning.

Blev bekant med Juhani Aho.

Verk första gången utställda på Finska Konstföreningens utställning i Folkbibliotekets nya byggnad.  Finska landskapsstudier :  Landsväg och Insjöparti.

Signerade sina verk tidvis som Eero Rauta.

Ungdomsproduktionen betonas av intryck av von Wrightarna och Munsterhjelm.

1883–1885

Studerade i S:t Petersburg från början av 1883 till slutet av 1885.  Bland lärarna var morbror Michail Konstantinovitj Clodt och Pavel Tsjistjakov.  Verken från denna period vittnar om starkt intryck av de ryska landskapsmåleriet.

Fick tredje pris i Finska Konstföreningens dukattävling år 1883 för sitt landskapsmåleri.

1886–1887

Vistades i Janakkala och målade bl.a. ett porträtt av jordbrukaren Vilhelm Kiipula.  Fick statens resestipendium.  Studerade från hösten 1886 vid Académie Julian i Paris med Adolph Bouguereau och Tony Robert-Fleury som lärare.  Vänner var bl.a. Axel Gallén, Louis Sparre, Hans Jaeger, Carl Adam Dørnberger, Henry de Vallonbreuse, John Rothman, Carl Laurin och Carl Larsson.

Skrev på Juhani Ahos begäran brev till tidskriften Savo.   Det första, daterat 27.3.1887, beskriver en utställning på klubb Merliton.  Det andra är daterat 4.5.1887 och beskriver reglerna i Paris-salongen och staden som konstcentrum.  Beundrade bl.a. Jules Bretons, Leon Bellys och François Millets konst och kopierade dem.  Som för andra skandinaver var Jules Bastien-Lepage en idol vars inspiration märkbar i Vid bykstranden.  Vistades i Normandiet hos sin vän greve Henry de Vallonbreuse och målade främst stadsvyer.

1888

Studerade fortfarande vid Académie Julian.  På våren i Veneux-Nadon Fontainebleau (Landskap, Fontainebleau).  Målade i Paris sitt främsta ungdomsverk Fransk vinstuga (Le franc, marchand de vin, Boulevard de Clichy) och En syatelier.

Besökte på hemvägen till Finland i slutet av maj utställningen av nordisk konst i Köpenhamn.

Sommaren i Kuopiotrakten.  Målade I blåbärsskogen, porträtt av både Arvid Järnefelt och H. G. T. Brofeldt och Sittande flicka på veranda.

Deltog i Finska konstföreningens höstutställning på Ateneum med nio verk: Savolaxbåt, I blåbärsskogen, H. G. T. Brofeldts porträtt, Herr J:s porträtt, Franskt landskap, Landskap i Normandiet, I skogen, På verandan av prästgården och En syatelier.

1889

Tillbringade början av året i Janakkala. Målade Två spinnande flickor, Interiör samt Porträtt av August Ahlqvist och Porträtt av Agathon Meurman.  Fick andra pris i Finska konstföreningens dukattävling för målningen Savolaxbåt.

Deltog i världsutställningen i Paris med de naturalistiska verken I bondstugan och Savolaxbåt.  Fick guldmedalj av första klassen.

Till sommaren slog sig Alexander Järnefelts familj ner i Kolho i Keuru.  Gallen-Kallela och Sparre vistades på andra sidan Keurufjärden i trakten av Huhkojärvi och Jamajärvi.  I Kolho vistades även Juhani Aho och skalden J. H. Erkko.  Arvid Järnefelt planerade romanen Isänmaa.  Orten besöktes också av Eero Erkko, redaktör vid tidskriften Keski-Suomi. I Kolho beslöt man grunda tidningen Päivälehti, som skulle utges i Helsingfors och ge uttryck åt liberala åsikter.  Man höll också en lotteri- och folkfest på dr. Eliel Waréns initiativ.  På programmet stod Robert Kiljanders pjäs Amalia ystävämme, medverkande var bl.a. Saimi Swan och Arvid Järnefelt.   Kulisserna var gjorda av Eero Järnefelt, Akseli Gallen-Kallela och Louis Sparre.  Festtalet hölls av Juhani Aho.

Eero Järnefelt fick en beställning på två altartavlor till den nya kyrkan i Keuru.  Kristus på korset och Getsemane målades delvis i Paris hösten 1889 och 1890-1891.

Målade Vid bykstranden, Sommarnatt med måne och Midsommarnatt samt skisserade illustrationerna till Juhani Ahos novell Rautatie.

Flyttade på sensommaren till trakten kring Villmanstrand och bodde hos familjen Swan.

Förlovade sig med skådespelerskan Saimi Pia Swan.  Målade ett porträtt av Saimi och ett av hennes far, magister Carl Gustaf Swan.

Deltog i  Finska konstföreningens årsutställning i Ateneum med tre verk: Sommarnatt, Notlador  och Vid bykstranden – gråvädersstämning (kallas numera Vid bykstranden).  Tävlade med dessa verk om statens pris i landskapsmålning.  Fick andra pris.

Reste i början av september med Aho, Sibelius och Werner Söderhjelm till Paris.  Studerade vid Académie Julian.

1890

Päivälehti började utkomma regelbundet från årets början.  Eero Järnefelt bidrog som illustratör.

Gifte sig på sommaren med Saimi Swan.  Bröllop på Mikonsaari norr om Villmanstrand.

Målade Frukostbordet, Systrarna, och porträtt av Anni Swan. Vistades i Kangasala på Kerppola gård vid sjön Längelmävesi, där han målade Björk och tallstammar.

Porträttmodeller var bl.a. senator A. E. Arppe, fru Hilma Kerppola, Christian Sibelius och vicekanslern J. Ph. Palmén.

Fick statens resestipendium och reste i oktober till Paris med sin hustru.

1891

Början av året i Paris, där han målade Pekka Halonen spelar kantele.

Deltog i tävlingen om illustrationer till Kalevala med sina Kullervomotiv (skisserna är sannolikt förstörda).  Deltog också i tävlingen om en väggmålning till solennitetssalen i Helsingfors universitet med förslaget ”212059”.  Fick tredje pris.

Bodde från juni på Kauniskangas gård i Muuruvesi.  Arbetade med illustrationerna till praktupplagan av Finland i nittonde seklet, bl.a. En savolaxbonde i sin stuga, Loskytt, Sledar och vinjetten Per aspera ad astra.

Illustrerade det första numret av Nuoren Suomen joulualbumi och bidrog också i fortsättningen till publikationen.

Målade Sved, Ödemarkstorp, som numera kallas Julidag, och Kor i torvrök.

Deltog på hösten i Finska konstnärernas utställning med femton verk, bl.a. Kor i torvrök, Skogstorp, Sved, Anni och Gammal arbetshäst. Fick första pris i statens landskapsmåleritävling för sitt Landskap från Savolax (Julidag).

Första barnet Heikki Arvid föddes 23.6. i Muuruvesi.

1892

Började måla detaljer i naturen, som vattenranunkel, getpors och rönn.  Reste i augusti omkring i ryska Karelen med med Juhani Aho och dennes hustru, målarinnan Venny Soldan-Brofeldt.   Målade på hösten det berömda porträttet av svågern Jean Sibelius i rutig rock samt porträtten av H. R. Standertskjöld och J. Ph. Palmén.

Deltog i Finska konstnärernas höstutställning med sju verk, bland vilka porträtten av friherre J. Ph. Palmén, Jean Sibelius och Gunnar Berndtson samt originalteckningarna till Juhani Ahos novell Rautatie (Järnvägen).

Det må nämnas att Eero Järnefelt och Gunnar Berndtson målade porträtt av varandra.

1893

Slutförde i början av året sina drygt tio porträtt av Larin Paraske.

Tillbringade vårvintern i Kuopio och målade vinterlandskap i Neulamäki, bl.a. Vårvintersol.

Slog sig till sommaren ner i Rannan Puurula vid Väisälänmäki i Lapinlahti norr om Kuopio.

Målade där ett bland sina främsta verk Trälar under penningen, även kallat Sved. Målade också sin första humoristiskt sarkastiska folkskildring Husbonde och drängar samt Molnstudie. Samma år målade Järnefelt också flera porträtt, bl.a av sin svärfar C.G. Swan, Uno Kurtén, Alfred Kihlman och Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen.

Deltog i Finska konstnärernas utställning med nio verk, bl.a. Trälar under penningen, Husbonde och drängar, porträtt av assessor Uno Kurtén och flera vinterlandskap.  Finska konstföreningen köpte Trälar under penningen till sina samlingar.

1894

Började föra dagbok regelbundet.   Målade porträtt av Alexander von Collan och Otto Edvard Hjelt.  Vistades på sommaren i Tyynelä nära Kuopio, där han målade Ödemarksflickan och en med guldfärg utarbetad symbolistisk insjövy, troligen från Nilsiä.

Deltog i Finska konstföreningens vårutställning med Brinnande sved och Finska konstnärernas höstutställning med två verk, av vilka det ena var Landskap (Ödemarksflicka).

Fick Hovings resestipendium och reste i november via St. Petersburg till Tyskland, där han stannade en längre tid.  Saimi Järnefelt kom senare till München.  Italien var ändamålet med förrenässanskonsten, prerafaeliterna och Arnold Böcklin som huvudintresse.

1895

Målade i Florens gouacherna Lekande barn (Adams och Evas ungdom) och porträtt av Saimi Järnefelt.  I Florens vistades då också Magnus Enckell, som målade ett porträtt av Saimi Järnefelt, Svart Madonna.

På sommaren slog sig familjen ner i Tyynelä nära Kuopio.

Eero Järnefelt målade havslandskap på Järvö, väster om den yttersta udden i Porkala.

Med I. K. Inha på Koli, där han målade den lilla gouachen Höstlandskap.  Många av Inhas fotografier av Koli är ur perspektivsynpunkt nästan identiska med Järnefelts verk.

1896

Altartavlan Jesus och den sjunkande Petrus placerades i Jyväskylä landsförsamlings kyrka.

Ursprungligen var tavlan planerad för Jyväskylä församlings kyrka, men kyrkorådet godkände den inte för dess alltför mörka bakgrund.

Deltog i Finska konstnärernas utställning med nio verk, bl.a. Porträtt av Mathilda Wrede, som anses vara ett av hans främsta verk, Lekande barn (en studie av nakna barn), Porträtt av Emilie Bergbom och tre marinlandskap.

Fem verk på Finska konstföreningens jubileumsutställning: Sved, Kor i rök (akvarell), Porträtt av universitetets vicekansler, friherre J. Ph. Palmén, av fröken Mathilda Wrede och av professor J. R. Danielsson. Porträtt av Mathilda Wrede köptes till Finska konstföreningens samlingar.

Deltog i den ryska utställningen i Nizjni-Novgorod med fyra verk, bl.a. Sved och Pilgrimsfalk.

1897

På våren åter i Florens, nu med hela familjen. Gick igenom en kris som konstnär och utbildade sig till snickare.  Reste runt Italien, besökte Pisa, Assisi, Perugia.  Målade Konstnärens son (Heikki Järnefelt).

Återvände till Finland via Enköping i Sverige, där han vilade ut sig.

Deltog i Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm med nio verk, bland dem hans främsta verk dittills.

Dottern Leena Birgitta föddes 3.6. i Lappee.

1898

Årets främsta verk, den stora Vintermarin.  Verket företräder tidens symbolistiska själslandskapstema och återspeglar det allvarliga politiska läget i landet.

Målade porträtt av kommerserådet Stockmann och fru Enni Selin-Runeberg.

Deltog i den av Sergej Djagilev arrangerade rysk-finska utställningen i St. Petersburg i januari-februari med trettio verk, bl.a. porträtten av Mathilda Wrede och Gunnar Berndtson,  Middagsvila (Husbonde och drängar), Lekande barn och ett flertal akvareller med titeln Landskap.

Deltog också i vernissagefesten med Albert Edelfelt och Väinö Blomstedt.  Furstinnan Tenisjeva köpte omedelbart tre akvareller, bl.a. Gröna öar och Fåglar (numera i Eremitagets samlingar).

En del verk fortsatte till utställningar i München och Berlin.

Deltog i Finska konstnärernas utställning med fem verk, bl.a. Vintermarin, Porträtt av professor E. G. Palmén, Barnporträtt och Porträtt av konsul Karl Stockmann.

1899

Slutade föra dagbok regelbundet.  Reste på våren med brodern Arvid till Krim.

Åkte på hösten till Koli och målade Höstlandskap från Pielisjärvi. Deltog i den av Sergej Djagilev arrangerade internationella utställningen Mir iskusstva (Konstens värld) i St. Petersburg med fyra verk: Vintermarin, Porträtt av Palmén, Barnporträtt (numera Konstnärens son) och Vid graven (Larin Paraske).

Deltog i Finska konstnärernas höstutställning med fyra verk: porträtt av doktor Äyräpää, professor O. E. Tudeer och överste R. Schulman samt Höstlandskap från Pielisjärvi.

1900

Deltog i världsutställningen i Paris med nio verk: Porträtt av friherre J. Ph. Palmén, Höstlandskap från Pielisjärvi, Trälar under penningen (Sved), Porträtt av konstnärens son, Vinterlandskap, Vintermarin och gouacherna Porträtt av Saimi Järnefelt, Porträtt av Matilda Wrede samt Husbonde och drängar.  Belönades med guldmedalj.

Deltog i Finska konstnärernas utställning med fjorton verk.

Antellska delegationen köpte Höstlandskap från Pielisjärvi av Victor Hackman.

Köpte egen tomt vid Tusby sjö och beslöt sig för att uppföra där en villa med ateljé.

1901

Villa Suviranta ritad av arkitekt Usko Nyström stod färdig.  I grannskapet bodde också Juhani Aho och Venny Soldan-Brofeldt på Ahola, Pekka och Maija Halonen på Halosenniemi, skalden J. H. Erkko på Erkkola, och 1904 blev också Jean och Aino Sibelius Ainola färdigt.

Verk: Porträtt av professor L. L. Lindelöf som lantmarskalk, Porträtt av hovrättspresident Frosterus, Fjälluggla och Skäggdopping.

Deltog i Finska konstnärernas utställning med sju verk.  Fick första pris i statens tävling i landskapsmåleri för Höstlandskap från Pielisjärvi.

1902

Antog tjänsten som teckningslärare vid Helsingfors universitet.   Hans mål vid denna tid var att betona linjen, skapa enkla former, undvika djupintryck och begränsa koloriten till några få huvudtoner.  Under sin långa karriär som lärare undervisade Järnefelt bl.a. Marcus Collin, Eero Nelimarkka, Lennart Segerstråle, Eero Snellman, Matti Warén, Eino Johannes Härkönen, Martta Wendelin, Erkki Kulovesi, Hanna Suomalainen, Eva Anttila, Hjalmar Hagelstam samt dottern Laura Järnefelt.

1903

Målade porträtt av dottern Leena och Edvin Kaslin.  Finska konstföreningen köpte Lekande barn från år 1895 till sina samlingar.

Deltog i Finska konstnärernas utställning med sju verk, bland dem Hemkomst från staden och Kabbeleka-Caltha palustris.

Albert Edelfelt arrangerade en utställning av finländsk konst i Schultes konstsalong i Berlin.   Järnefelt deltog med bl.a. Husbonde och drängar och Hemkomst från staden.

 Dottern Sara Emilia föddes 16.3. i Helsingfors.

1904

Målade porträtt av Amalia Järnefelt, Henning Söderhjelm och Anton Gabriel Blomqvist.

Dottern Laura Elisabet föddes 27.6. i Tusby.

1905

På vintern en utlandsresa till Stockholm och Berlin, i april tillsammans med Albert Edelfelt till Paris via Holland.

Målade  i Tusby Lanthandel och några versioner av Vass om hösten .

Målade mot slutet av året Porträtt av Tekla Hultin, filosofie doktor och journalist vid Päivälehti.

1906

Målade flera porträtt bl.a av Emilia Charlotta Swan (svärmodern), Juhani Aho och Edvard Hjelt. Antellska delegationen köpte Vass om hösten och Porträtt av Tekla Hultin.

Målade på vårvintern två versioner av Fiskande pojkar.

Hans nya landvinnning blev grafiken, där han främst koncentrerade sig på metallgrafik och mjukgrundstekniken (vernis mou).

Vistades i fiskarbyn Pitkäpaasi vid Vederlax 1906–1907.  Målade Landskap från Pitkäpaasi, samt några versioner av Badare och På stranden. 

Deltog i en internationell vinterutställning i Budapest (1906–1907) med åtta verk, bl.a. porträtten av Juhani Aho och Larin Paraske, Sommarvind och Badande kvinnor. Fick guldmedalj.

Sonen Carl Erik Olai föddes 3.10. i Tusby.

1907

Deltog i en etsningsutställning i Pirttis lokalitet vid Skillnadsgatan 2.  Finska konstföreningen köpte den kolorerade mjukgrundsetsningen Landskap (Sjölandskap i solnedgången).

Målade rektor Ivar August Heikels porträtt.

1908

Arbetade på altartavlan Jesus och den syndiga kvinnan till Lundo kyrka.

Deltog i Salon d’Automnes finska utställning i Paris med fjorton verk av vilka fyra var grafikblad.  Köpte i Paris för Antellska samlingarna tillsammans med Magnus Enckell från Ambroise Vollards  konsthandel Paul Gauguins Landskap, La Dominique, 1903.

Debatterade om kolorismen i konsthistorien med Sigurd Frosterus.

 Kopierade på Vasa stads beställning porträttet av Karl XII på Gripsholms slott i Sverige.

Målade porträtt av Nelma Sibelius, Elisabeth Järnefelt och professor Edvard Hjelt.

Valdes till ställföreträdande ledamot i Antellska delegationen.

1909

Målade porträtt av bl.a. bankdirektör F. Kr. J. Nybom och sonen Heikki Järnefelt.

Reste i slutet av september till Koli med Sibelius. Järnefelts Kolilandskap blev efter detta mera dekorativa.

Motiven i allt större grad från hemmet och barnen.

Motsatte sig moderna ytterlighetsriktningar i konsten.  Blev också allt oftare anlitad för officiella porträtt.

Jean Sibelius tillägnade Eero Järnefelt sin fjärde symfoni.

1910

Höll en privatutställning på Ateneum i februari.

1911

På den internationella turismutställningen i Berlin visades Eero Järnefelts jättelika oljemålning Finskt insjölandskap med tallar.   A. W. Finch och Ilmari Aalto hjälpte till med den ljusstarka fläckmålningen. År 1920 placerades verket i II-klassens väntrum på Helsingfors järnvägsstation.

Porträtt av kommerserådet Juho Lallukka avtäcktes i Viborg i november.

Målade Fyra årstider i en dekorativ rokokostil för Indreniuska villan i Nyland.

1912

Fick professorstitel.

1913

Privatutställning på Salon Strindberg i oktober.

1914

Deltog i Baltiska utställningen i Malmö med nitton verk.  Nationalmuseum i Stockholm köpte Porträtt av Saimi Järnefelt från utställningen.

Blev egentlig ledamot i Antellska delegationen.

1916

Den tudelade väggmålningen Aurorasällskapet för Helsingfors universitet blev färdig (förstördes i ett av bomberdemangen vintern 1944).  Modellen var biblioteket på Fagervik, som uppförts och inretts på 1770-talet.  Talrika skisser, modeller bl.a. författaren F. E. Sillanpää, filosofen Eino Kaila.och sonen Heikki Järnefelt.

Den privata utställningen på Galerie Hörhammer med skisser för Aurorasällskapet blev högst uppmärksammad.

Målade porträtt av Ernst Dahlström, Werner Söderhjelm och Gösta Björkenheim som modeller.

Deltog med sju verk i en utställning av finländsk konst i Liljevalchs konsthall i Stockholm.

1917

Deltog som inbjuden med flera verk i utställningen av finländsk konst i Dobytsjinas salong i St. Petersburg / Petrograd. Närvarande vid den högtidliga vernissagen i april.

Flyttade till Bernhardsgatan 5 i Helsingfors, där han bodde till sin död.  Vistades om somrarna på Suviranta.

1918

Höll en stor privatutställning på Galerie Hörhammer.

1919

Deltog med tio verk i en utställning av finländsk konst på Charlottenborg i Köpenhamn.

Antellska delegationen köpte Fransk vinstuga från 1888 och Bondstuga.

1920

Den tudelade väggmålningen Florafesten på ängen i Gumtäkt blev färdig för Helsingfors universitet (förstördes i bomberdemangen vintern 1944).

1921

Oy Atenaion Ab gav ut en Eero Järnefelt portfölj med sex bilder i fyrfärg och text av L. Wennervirta.  Målade porträtt av Alfred Kihlman.

1922

I oktober-november Eero Järnefelts och A. W. Finchs utställning på Galerie Hörhammer.  Kritikerna och publiken var särskilt interesserade av porträtten.  Bland verken fanns ett porträtt av C. G. E. Mannerheim.

1923

Promoverades till hedersdoktor vid Helsingfors universitet.

1924

Stor privatutställning på Ateneum i början av året.  Utställningen visades samma vår också i Stockholm, där konstnären fick lysande recensioner.

1925

Målade porträtt av professor Ali Krogius och direktör Anders Wiksten.

1926

Altartavlan Jesus stillar stormen färdig för kyrkan i Brahestad.

Målade porträtt av professor Anders Donner.

1927

Privatutställning på Galerie Hörhammer i oktober.

Valdes till viceordförande för Finlands konstakademi.

1929

Målade dubbelporträtt av professor J. J. Mikkola och författaren Maila Talvio och porträtt av professor Axel Leonard Wallgren.

1930–1931

Reste på gamla dagar mycket omkring i sin bil bl.a. i Italien, Österbotten och Lappland.

Ordförande för Finlands Konstakademi 1931–1933.

Målade porträtt av Juho Kusti Paasikivi.

1932

Altartavlan Pauli omvändelse färdig i Johanneskyrkan i Helsingfors.

1933

Målade på Kymmenebolagets beställning Porträtt av President P. E. Svinhufvud samt Porträtt av C. G. E. Mannerheim som fältherre år 1918.

1934

Målade porträtt av professor Alfred Oswald Kairamo.

1935

Utnämnd till utländsk ledamot av Sveriges Konstakademi.

Privatutställning på Galerie Hörhammer.

Måleriresor i östra Finland med dottern Laura.

1936

Sista gången på Koli, men orkade inte längre måla, njöt av de underbara vyerna, solnedgångarna, sjön, skogarna, färgerna…

1937

Dog i Helsingfors 15.11.